Môi trường Đông Phương

 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐÔNG PHƯƠNG

MST : 0315547082 HOTLINE: 0934 197 748 -  EMAIL: dongphuongenvironment@gmail.com


Quản lý chất thải

 Quản lý chất thải theo luật môi trường mới

 Chất thải sinh hoạt:

        Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng có khối lượng nhỏ hơn 300 kg/ngày được lựa chọn hình thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt như hộ gia đình, cá nhân hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng phù hợp.

        Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng có khối lượng trên 300 kg/ngày chuyển giao cho các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 58 NĐ số 08/2022/NĐ-CP 

        Không còn quy định về biên bản giao nhận đối với chất thải sinh hoạt 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường:

 1. Phân loại CTRCNTT:

Nhóm CTRCNTT được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất;

Nhóm CTRCNTT đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng;

Nhóm CTRCNTT phải xử lý.

Không phân loại thì phải quản lý như đối với CTRCNTT phải xử lý; lẫn CTNH thì quản lý theo quy định về CTNH

 2. Chủ nguồn thải CTRCNTT tự xử lý hoặc chuyển giao cho:

Cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất, sản xuất vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định;

Cơ sở sản xuất có chức năng đồng xử lý chất thải phù hợp;

Cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường;

Cơ sở vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường đã có hợp đồng chuyển giao với đối tượng nêu trên.

 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT: Ban hành Danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Chất thải công nghiệp phải kiểm soát được ký hiệu là KS:

- Chất thải nguy hại trong mọi trường hợp được ký hiệu là NH;

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường trong mọi trường hợp ký hiệu là TT.

- Ký hiệu -R được ghi ngay sau TT là nhóm chất thải được thu hồi, phân loại, lựa chọn để tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất theo quy định: quản lý như sản phẩm, hàng hóa

 Chất thải nguy hại:

Chỉ được lưu giữ chất thải nguy hại không quá 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh.

Đối với dự án đầu tư, cơ sở có phát sinh CTNH với tổng khối lượng từ 1.200 kg/năm trở lên hoặc từ 100 kg/tháng trở lên trong quá trình vận hành thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.     

 Đối tượng được phép vận chuyển CTNH:

Chủ nguồn thải chất thải nguy hại: chỉ được vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở bằng các phương tiện vận chuyển chính chủ, phải lắp đặt thiết bị định vị đối với phương tiện vận chuyển và cung cấp tài khoản cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Cơ sở được cấp giấy phép môi trường. 

        Việc kê khai, sử dụng chứng từ CTNH
-
Sử dụng 4 liên thay vì 6 liên như trước đây (không có các liên gửi cho Sở TNMT và TCMT nữa)

     - Chủ xử lý CTNH (hoặc đơn vị vận chuyển) là đơn vị đứng ra lập chứng từ, thay vì là chủ nguồn thải.

        Báo cáo về quản lý chất thải: đã gộp chung vào báo cáo môi trường định kỳ hằng năm. 

Quý doanh nghiệp có nhu cầu ký hợp đồng vận chuyển chất thải vui lòng liên hệ công ty chúng tôi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐÔNG PHƯƠNG

HOTLINE: 0934 197 748 -  EMAIL: dongphuongenvironment@gmail.com

 


 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.