Môi trường Đông Phương

 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐÔNG PHƯƠNG

MST : 0315547082 HOTLINE: 0934 197 748 -  EMAIL: dongphuongenvironment@gmail.com


LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

STT

TÊN VĂN BẢN
Name of Document

NGÀY BAN HÀNH
Issued date

NGÀY HIỆU LỰC
Effectived date

TÌNH TRẠNG
Statues

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

1

Luật bảo vệ môi trường năm 2020 72/2020/QH14

17/11/2020

01/01/2022

Còn hiệu lực

2

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 55/2014/QH13

23/06/2014

01/01/2015

Hết hiệu lực: 01/01/2022

3

Luật bảo vệ môi trường năm 2005 52/2005/QH11

29/11/2005

01/07/2006

Hết hiệu lực: 01/01/2015

4

Luật bảo vệ môi trường năm 1993 29-L/CTN

27/12/1993

10/01/1994

Hết hiệu lực: 01/07/2006

 
Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.